Det er endel formalia som kreves før en ny loge er stiftet og for loge Yggdrasil er følgende datoer viktige.

8 desember 1988 ble søknad om opprettelse av ny loge i Mo sendt Storlogen signert av 6 brødre fra Loge Orion:

 • Asbjørn Samuelsen
 • Øystein Pettersen
 • Eidar Andersen
 • Einar Heimen
 • Vidar Bjørnbakk
 • Tore Angelsen

Disse ble senere Loge 121 Yggdrasils Chartermedlemmer.

15 desember 1988 kom det godkjennelse fra Storlogen til dannelse av Broderforening.

18 januar 1989 foreslås navn på broderforeningen til Mo Broderforening og stiftelsesdato ble satt til 10 mars 1989.

28 februar 1989 ble det avholdt forberedende stiftelsesmøte i Mo Broderforening

10 mars 1989 var datoen for stiftelsesmøte og med  DDSS Werner Hestdal

Styret besto av:                                           

 • Asbjørn Samuelsen
 • Torbjørn Nilsen
 • Einar Heimen
 • Tore Angelsen
 • Ernst Dahle

Fødselen av en ny loge skal merkes, men takket være stor forståelse fra Loge Orion for knoppskyting var smerten utholdelig. Ved å gå fra Loge Orion til en ny loge var grunntanken at flere ville få oppleve det indre liv og berikelsen som det medfører å være bror av Odd Fellow.

Mange arbeidsoppgaver i denne dannelsesprosessen var svært spennende og givende, ikke minst var 24 gode forslag til navn på den nye logen viktig og krevende. Hvilket navn skulle velges for å få fram vår orginalitet og være vårt symbol for Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Behandlingen førte til at bror Einar Bjørknes sitt forslag Yggdrasil ble valgt.

Yggdrasil er fra norrøn mytologi og symboliserer livstreet / verdenstreet.

26 februar 1990 fikk vi navnet godkjent fra Storlogen og den 22 mai 1990 var det vedtatt at instituering skulle skje 27 oktober og navnet for den nye logen skulle være Loge 121 Yggdrasil.

Så kommer den store dagen som mange hadde  jobbet hardt for, den 27 oktober finner logemøte nr 1 i Loge 121 Yggdrasil sted i Lars Meyers gate 13, mange gjester beæret oss med deltagelse.

 • Fra Storlogen, Stor Sire Johan Krohn og Stor Marsjall Harald Thoen
 • Overmester Jan Mellingen Loge 83 Orion, og ellers
 • Representanter fra loge 71 Øyfjell
 • Representanter fra loge 119 Torghatten 
 • Representanter fra loge 78 Svartisen
 • Representanter fra loge 81 Morild 
 • Representanter fra loge 60 Hans Egede
 • Representanter fra loge 27 Kong Sverre.

Det var tilsammen 80 brødre til stede på vårt første ordinære logemøte.

Fra starten hadde Loge 121 Yggdrasil 23 medlemmer, takket være god innsats av egne medlemmer og medlemmene i Loge Orion steg medlemstallet raskt.

Første kollegiet

Loge 121 Yggdrasil ble instituert midt i en valgperiode som medførte at det første kollegie fungerte fra 1990 til 1991

 • Fung Eks Om       Jan Nikolaisen
 • Overmester          Asbjørn Samuelsen
 • Undermester        Einar Heimen
 • Sekretær              Håkon Rafaelsen
 • Skattmester          Tore Juul Angelsen
 • Kasserer               Torbjørn Ravlo
 • Cermonimester     Øystein Pettersen

Når det så var valg i 1991 ble det kun noen få utskiftninger av de valgte, alle utnevnte fortsatte i en hel periode, det vil si at alle fungerte i 3 år.

Nytt 2 års kollegie 1991 - 1993      

 • Fung Eks Overmester      Asbjørn Samuelsen
 • Overmester                      Einar Heimen
 • Undermester                    Torbjørn Ravlo
 • Sekretær                          Håkon Rafaelsen
 • Skattmester                      Tore Juul Angelsen
 • Kasserer                           Kaare Johansen
 • Cermonimester                 Øystein Pettersen

Eks Overmester Jan Nikolaisen ble logens første Storrepresentant.

Jubileum

27 oktober 2015 feiret vi 25 års jubileum, og i den forbindelse skrev søster Anne - Lise Fjelddahl følgende prolog:

Velkommen brødre og gjester i kveld

til Yggdrasils jubileumsfeiring på Meyergården hotell.

Velkommen til å minnes de 25år

som vi har hatt glede av logen vår.

 

Yggdrasil; Verdenstreet, Livets tre,

inn i himmelen vokste det.

Ned til Hel fant rota sin veg,

og utover verden bredte greinene seg.

 

Navnet ble valgt fra norrøn mytologi,

Yggdrasil;sterkt,ekspansivt, fylt av energi.

Einar Bjørknes var den som ideen fikk

til navnet som for logen har stor symbolikk.

 

Loge Orion hadde vokst seg for stor slik den var

da 12 brødre fra Orion etter hvert var klar

til å starte og få godkjent Mo Broderforening

so 27.oktober 1990 førte fram til Yggdrasis instituering.

 

Ved start var medlemstallet kun 33,

noe som blant annet førte til det

å arbeide målrettet for styrke og ekspansjon

og få medlemmer ved å spre informasjon.

 

Loge Yggdrasil har vokst på 25 år,

nå er det 70 medlemmer i logen vår.

I vennskap, kjærlighet og sannhets ånd

knyttes det sterke broderbånd.

 

Odd Fellow byr på tidløse verdier,

pause fra travelhet, lade batterier,

sosialt samvær med kvalitet

og personlig utvikling gjennom logeaktivitet.

 

Vær hilset alle som her er til stede!

Fyll denne jubileumskveld med vennskap og glede!

Måtte loge 121 Yggdrasil vokse og gro

og i framtida gi grunnlag for logevekst på Mo.

 

Bror Asbjørn Samuelsen var en drivkraft for logearbeid på Helgeland og han med flere klarte å få etablert distrikt 20 Helgeland og han ble den første DSS.