Første kollegium i Leir nr. 25 Glomma
Bak fra venstre: Skm. Bjørn Mattsson, 2. HM Sjur Bakken, 1. HM Terje With, Sekr. Ragnar Bjertnes, Kass. Bjørn Amundsen
Foran fra venstre: YP Bjørn Johnsen, HP Per Myhre, Eks HP Ole Sørlie, Storrepr. Kaare Henry Skaare