Foran fra venstre: Storrepr.Bernt Gjøsund, Eks Vidar Borge , HP Per Steinar Lorentzen, YP Kai-Haftor Olsen
Bak fra venstre: Sverre Martin Grepperud, Helge Rutle, Geir Ringberg, Øivind Lunde