En arbeidsgruppe ble opprettet bestående av Storrepresentantene:

  • Ole Sørli                        Leir nr. 1 Norge
  • Kaare Henry Skaare     Loge nr. 67 Castrum
  • Erik Halvorsen              Loge nr. 92 Romerike
  • Terje With                     Loge nr. 122 Gyldenborg
  • Ola Rognstad               Loge nr. 146 Raumar

Denne arbeidsgruppen hadde sitt første møte 14/2-2006, og arbeidet medførte en søknad til Stor Sire Harald Thoen den 22/5-2006, med anmodninhg om etablering av en leirforening.

På et møte i Kongsvinger den 19/6-2006 med DSS Per Arild Nesje som presiderende embetsmann ble leirforening Glomma lovlig stiftet. 

Valg av styre fikk følgende enstemmige resultat:

  • Høvedsmann                Ola Sørli
  • Nest Høvedsmann        Erik Halvorsen
  • Sekretær                       Kaare Henry Skaare
  • Kasserer                       Terje With         

Møtet utnevnte videre INSP, IV, YV og Arkivar, samt Nominasjonsnevnd, Nevnd for anskaffelser og Finansnevnd. Revisjonsnevnd skulle utnevnes senere.

Etter 6 møter i leirforening Glomma, ble det den 6/3-2007 søktom instituering av ny leir i Distrikt nr. 1 og tildeling av charterbrev.

Den 17/3-207 godkjente Stor Sire søknaden, og institueringen av leir nr. 25 Glomma ble foretatt i Strømmen den 14/9-2007, og har altså vært i virksomhet i 10 år.

Leiren skulle være en vandreleir mellom Kongsvinger og Strømmen, med Kongsvinger som leirens adresse. Rent praktisk ble fordelingen slik at  opptak og gradspasseringer ble lagt til Strømmen, da lokalene her passet bedre for dette.

Arbeidsmøter ble lagt til Kongsvinger. Julemøtene avvikles i Strømmen og Kongsvinger hvert annet år.

 

Følgende loger er tilhørende leir nr. 25 Glomma:

Loge nr. 67 Castrum, loge nr. 92 Romerike, loge nr. 122 Gyldenborg,
loge nr. 146 Raumar, loge nr. 153 Olavskilden og loge nr. 156 Kongsleden