Bak fra venstre: Sekr. Per Christian Frøshaug, Kass. Kåre Rosendal, Skattm. Per Ola Halvorsen, CM Knut A. Bodal

Foran fra venstre: Fung. Eks OM Hans Kristian Foss, OM Kåre Mons Bye, UM Per Olav Eek