Bak fra venstre: Ceremonimester Espen Andreas Volden, Sekretær Nils Henrik Olsson, Skattmester Bjørnar Andreassen, Kapellan Christian kopperud

Foran fra venstre: Fung Eks Overmester Svein Oshaug, Overmester Øyvind Hanssen, Undermester Terje Ekhaugen,  Storrepresentant Per Frøshaug