Bak fra venstre:Skattmester Bjørnar Andreassen, Sekretær Nils Henrik Olsson, Ceremonimester Espen Andreas Volden, Kapellan Christian kopperud

Foran fra venstre: Storrepresentant Per Frøshaug, Overmester Øyvind Hanssen, Undermester Terje Ekhaugen, Fung Eks Overmester Svein Oshaug