Bak fra venstre: Skattmester Bjørnar Andreassen, Sekretær John-Cato Eknes, Ceremonimester Espen Andreas Volden, Kapellan Borger Larsen

Foran fra venstre: Storrepresentant Per Frøshaug, Overmester Svein Oshaug, Undermester Øyvind Hanssen, Fung Eks Overmester Knut Arne Bodal