Bak fra venstre:Skattmester Ståle Frøshaug, Sekretær Odd Nordgård, Ceremonimester Christian Kopperud, , Kapellan Roar Hanson

Foran fra venstre: Storrepresentant Svein Oshaug, , Overmester Espen Andreas Volden, Undermester Bjørnar Andreassen, Fung. Eks Overmester Øyvind Hanssen.