Loge nr. 62 Håkon Håkonsson  avholder sine 
møter i vårt Ordenshus, Villa Nore,
Torggt. 19, 1850 Mysen
annenhver torsdag i månedene aug. - juni.