Bak fra venstre: Sekr. Jan-Egil Skaug Isaksen, Skm. Halvor Kure, CM Øyvind Hanssen

Foran fra Venstre: Fung. Eks OM Per Olav Eek, OM Per Christian Frøshaug, UM Knut Arne Bodal