Mange av medlemmene har vanskeligheter med å komme seg inn på våre medlemssider, og/eller forstår ikke hvordan de kan brukes.

Nedenfor følger en kortbeskrivelse på hvordan du kan bruke våre lukkede sider:

1.Finn "Pålogging" på startsiden til Odd Felow

2. Tast din ID nr og  Passord som er din fødselsdato. slik DDMMÅÅÅÅ (01121972).

4. Klikk på "Logg inn".

Nå kommer du inn på en ny side der du er innlogget som medlem.
(Midt i bilde vil det stå at du er innlogget med ditt navn)

Dersom du nå klikker på "Adm. hjelp" i menyen øverst kommer du inn på en ny side hvor du vil finne (bl.a.) følgende:

- Blanketter
- Lover
- Forskrifter
- Nummererte sirkulærer
- Ordensetikette
- Foredragsbank
- Spill                                                                         
- Odd Fellow profileringhåndbok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          prøv å logge deg inn her --------->