Halvårlige gjøremålslister utarbeides av Kollegiets Sekreter

Søster som står som først på lista har et overordnet ansvar for at ting går i orden

Dersom det ikke passer, bytt med en annen og gi beskjed til UM

Arbeidsoppgaver (oppmøte kl. 18:00 eller etter behov):

 - Dekking/pynting av bord (kan gjerne gjøres kvelden før)

 - Koking av kaffe til servering før logemøtet, og til ettermøtet

 - Servering, rydding og oppvask

 - Vask av kjøkken (kjøkkenbenker osv)

 - Tømming av søppel i container

For støvsuging og vask av golv har vi innleid hjelp.

Ansvar for innkjøp: Privatnemda

Ansvar for menyer: etter avtale

Betaling: Vips eller kontanter

Liste over kjøkken/ryddetjeneste ved logemøter

ansvarlige - se egne lister