Den 30. april 2013 signerte vårt eiendomsselskap Odd Fellow Huset Sletvold AS kontrakt med dagens eiere om kjøp av to seksjoner på Sletvold Park.

 

Sluttforhandlingene ble gjennomført i løpet av 5 timer i Odd Fellow huset i Stortingsgata 28, Oslo. Det meste var godt forberedt på forhånd, men mange kostnader og detaljer i kontraktene ble avklart i møtet, og forhandlingene holdt i perioder høyt engasjement fra begge parter.

 

 

 

 

 

Med disse to eierseksjonene, samt eksklusiv bruksrett til garderobe og toalett, har logene i Oppdal tilstrekkelige arealer for nye ordenslokaler, spisesal, salong, kjøkken og tilhørende rom. Kontrakten gir rett til overtakelse senest 1. juli 2013, men hvis vi klarer å innhente egenkapitalen før den tid, kan vi overta lokalene tidligere.

 

Overtakelse vil utgjøre startskuddet for vårt nye Ordenshus, og dugnadsarbeidene kan starte opp umiddelbart. 

 

 

 

VI GRATULERER ALLE SØSTRENE I REBEKKALOGE 113 SISSIHØ OG BRØDRENE I ODD FELLOWLOGE 141 FJELLKJEDEN MED EGET ORDENSHUS I OPPDAL. STOR TAKK TIL DERE SOM LEDER AN I ARBEIDET MED OVERTAKELSEN OG TIL DET NYVALGTE STYRET FOR ODD FELLOW HUSET SLETVOLD AS. VI GLEDER OSS TIL Å SETTE I GANG MED DET PRAKTISKE ARBEIDET OG REALISERE DRØMMEN VÅR.

 

På bildet: UM Ole Erik Vognild, OM Ivar Sollie, Stor Sire Morten Buan og Storrepresentant Anne Pia Blindheim.