Klikk her for å åpne hjemmesiden til Odd Fellowhuset Sletvold AS

 

INNVIELSE AV ORDENSLOKALENE DEN 23. AUG 2013

 

 


 

Odd Fellowlogene i Oppdal overtok, gjennom sitt selskap Odd Fellow Huset Sletvold AS, lokalene den 1. juni 2013. Det ble umiddelbart bestemt at ordenslokalene skulle innvies den 23. august, og en iherdig dugnadsinnsats gjorde lokalene klare til innvielsen.


 

Invitasjoner var sendt ut til alle loger og leirer i distrikt 6, samt til logene på Sunndalsøra. Som følge av stor interesse for deltagelse, måtte vi sette stopp ved 157 påmeldte selv om mange dermed måtte skuffes. Vi beklager dette, og håper dere vil komme tilbake ved en annen anledning for å se våre flotte, nye ordenslokaler.


 

Festmiddagen forløp som planlagt, med god mat og drikke, mange taler og gaveoverrekkelser. Gjestene satte stor pris på dagen og kvelden, og var imponert over hvor flott logene i Oppdal har fått det.

 

 

Fra peisestuen

 

Fra hovedbordet