I 1951 ble Steinkjer Broderforening starte med 20 medlemmer. Foreninga hadde ikke noe hus, så møtene ble holdt privat hjemme hos de som hadde plass nok til å ta i mot så mange.

19. juni 1954 ble så loge 44 Stein instituert med 32 brødre fra starten. Denne begivenheten ble feiret med stor festmiddag i samfunnshuset, der ca. 150 personer var til stede.

Loge 44 Stein var første logen i Nord-Trøndelag, men det gikk ikke mange år før logen fikk en del medlemmer fra Namsos, Levanger og Verdal.

Fra Namsos kom de første alt i 1955, mens de første fra Levanger og Verdal ble innvidd i 1962.

Denne utviklinga skapte behov for nye loger, og 26. mars 1966 ble loge 73 Namsen instituert. Loge 76 Stiklestad fulgte ikke lenge etter, 21. januar 1967. Begge hadde loge 44 Stein som fadderloge, og de to nye logene betydde selvsagt at medlemstallet i vår loge (44 Stein) gikk ned for kort periode.

Det skulle gå tyve år før neste knoppskyting fant sted.
Medlemstallet i logen vokste igjen, og på midten av 1980-tallet ble det aktuelt med en ny loge på Steinkjer.
Den 14. november 1987 ble loge 115 Ankerfestet instituert. Omtrent 10 år senere gjentok det samme seg og 25. oktober 1997 ble loge 133 Otto Sverdrup instituert.
Både loge 115 Ankerfeste og loge 133 Otto Sverdrup har loge 44 Stein som fadderloge og holder til i Steinkjer.