Bak fra venstre: Sekr. Helge Rindal, Kass. Arne Sørby, Skm. Knut-Ivar Tveten, CM Kåre Mons Bye

Foran fra venstre: Fung. Eks OM Johan Hvalshagen, OM Harald Rømuld, UM Hans Kristian Foss