Bak fra venstre: Sekr. Helge Rindal, Kass. Frank Johansen, Skm. Per Ola Halvorsen, CM Egil Karlsen

Foran fra venstre: Fung. Eks OM Harald Rømuld, OM Hans Kristian Foss, UM Kåre Mons Bye