Bak fra venstre: Sekr. Einar Sunde, Kass. Arild Bodahl, Skm. Halvor Kure, CM Knut Arne Bodal

Foran fra venstre: Fung. Eks OM Kåre Mons Bye, OM Per Olav Eek, UM Per Christian Frøshaug