Logen har ikke hatt møter siden 12.mars 2020. Vi har bare hatt kontakt med søstrene pr. brev og telefon. Noen har vi truffet på tilfeldig i byen. Flere av søstrene har tettere kontakt i uformelle treff på kafè. Kollegiet hadde lyst til å legge til rette for et mer samlet treff i logens salong og samtidig gi søstrene en liten gave.

Kollegiet ble enige om at et julehefte ville være en hyggelig gave. OM bestilte Herborg Kråkevik sitt hefte Juleroser til alle søstrene. Herborg Kråkevik var så omtenksom at hun skrev en personlig hilsen i hvert hefte. Vi la hefte, sammen med et brev fra kollgeiet i en plastpose og bandt det sammen med en liten pose med pepperkaker og Twist. Brevet inneholdt en orientering om arbeidet i kollegiet gjennom høsten og hva vi tenkte om den nærmeste framtid. Alt står jo på vent mht gradspasseringer og tildeling av veteran juveler og annet arbeid i logen.

Søstrene ble invitert til kort besøk i logens salong om formiddagen lørdag 5.desember 2020. De fikk servert gløgg og pepperkaker. Og vi fikk alle en hyggelig prat. Alt foregikk i henhold til gjeldende smittevernrestriksjoner.

Alle fikk sin gave. Ikke alle hadde anledning til å møte og noen ønsket ikke å møte på grunn av smitterisiko. Kollegiet fordelte de resterende gavepakningene mellom seg og reiste og leverte i dørsprekken hjemme hos dem som ikke møtte. På den måten fikk vi hilst på og ønsket god jul til alle søstrene. Tiltaket ble tatt imot med glede.