Fra venstre Ingebjørg Koppang, leder i Logens Sosialnemd; Lasse Mikalsen, styreleder i DNT Ung Lillehammer;  Tom Harald Hansen, Styreleder DNT Lillehammer; OM Elin Holen Stenersen.

Det er Logen sitt ønske at pengene blir brukt i arbeidet med å fremme vennskap og gode naturopplevelser for ungdom i aldersgruppen 13-26 år. Pengene ble trukket fra Logens fond for Utadrettet sosialt arbeid. 

Lasse Mikalsen, styreleder i DNT Ung lillehammer, mottok og takket for gaven med stor glede. Han sa de ville bruke pengene på det enkle, tilgjengelige og nære friluftsliv for ungdommer.