Stor Sire Morten Buan  

Stor Sire Morten Buan                                    Hovedpatriark Reidar Henningsen

  

DSS Steinar Forsaa                                      Gaver til jubilanten