Hålogaland

For medlemmer

18
sep
El
Lørdag Narvik Galla
15:00
16
okt
Harstad Lørdag Galla.
15:00
20
nov
Narvik Galla.
15:00
16
des
Arbm.
Arbeidsmøte instr. DSS Lødingen.
19:00
15
jan
Arbm.
Regnsk. Rapp. Nevnder Harstad
15:00
29
jan
F
m/damer. NB. Lørdag Narvik Galla
19:00
19
feb
NB Lørdag. Galla Narvik
15:00
17
mar
V
Arbm, Etisk Post Lødingen
19:00
23
apr
Narvik Galla.
15:00
21
mai
Arbm.
Arbm. Etisk post Harstad NB lørdag
15:00