Hålogaland

For medlemmer

15
okt
Harstad Lørdag Galla.
15:00
19
nov
Narvik Galla.
15:00
10
des
Arbm.
Arbeidsmøte instr. DSS Lødingen. NB lørdag
15:00
21
jan
Arbm.
Regnsk. Rapp. Nevnder Harstad.
15:00
28
jan
F
m/damer. NB. Lørdag Harstad Galla
19:00
18
feb
NB Lørdag. Galla Narvik
15:00
18
mar
Arbm.
Arbm, Etisk Post Lødingen NB lørdag
15:00
15
apr
1.N
Narvik Galla.
15:00
20
mai
2.N
Arbm. Etisk post Harstad
15:00
10
jun
Sommermøe
19:00