Kjære Patriarker-

Lørdag 18 September gjennomførte vi vårt første møte på 18 mnd. i Narvik.

Under en høytidelig seremoni ble de nye embedsmenn i Leir Nr. 9 Hålogaland installert.

Stor takk til DSS Leif Gunnar Hanssen.og fung.Stor Marsjall Øyvind Jenssen for en god gjennomføring-

Takk også til de andre fung. Stor Embedsmenn som medvirket under seremonien.

Alle var enige at det var godt å komme i gang igjen.

Neste møte blir i Harstad 16 oktober, der det blir DKP grad.

Den nye HP Per Ivar Wold ønsker alle patriarker vellkommen på møtene utover høsten.

Herold Eskil Ervik