Foran fra venstre: Storrepr. Per Johan Myhre, Eks HP Bjørn Arild Johnsen, HP Ragnar Bjertnes, YP Bjørn Henning Steffensen
Bak fra venstre: 1. HM Knut Østbøll, Sekr. Bernt Gjøsund, Skm Frode Clausen, Kass. Stein Denneche, 2. HM Kåre Rogne