Våre 4 loger har formiddagstreff sammen
hver 2. mandag i måneden kl. 1100 - 1300.

10.01 - 14.02. - 14.03. - 11.04..

Våren 2022

OM og hennes embedskollegie ønsker alle søstre en riktig god sommer. Vi ser alle frem til å møtes igjen til høsten 
 

OM og kollegiet 

 

Vi har påmelding til alle møter ved UM,
Berit Fevang Eriksen, 99 69 74 92


Med søsterlig hilsen i V K og S
Eidi Hjertaas Korsvoll, OM