Våre 4 loger har formiddagstreff sammen
hver 2. mandag i måneden kl. 1100 - 1300.

11.01. - 8.2. - 8.3. - 12.05.

Det blir dessverre ikke noen oppstart av logen riktig ennå. Vi kommer med nærmere beskjed så snart vi vet noe mer.


Vi håper alle at vi kan ses snart igjen.
 

OM og kollegiet 

 

Vi har påmelding til alle møter ved UM,
Eidi Hjertaas Korsvoll mobil: 944 38 323


Med søsterlig hilsen i V K og S
Lisbeth Evensen, OM