Våre 4 loger har formiddagstreff sammen
hver 2. mandag i måneden kl. 1100 - 1300.

10.01 - 14.02. - 14.03. - 11.04..

Våren 2022

Som vi alle skjønner kan vi dessverre ikke starte opp med logemøter riktig ennå. Det er foreløpig usikkert når det kan bli. Det vil bli gitt informasjon når vi vet noe mer. 

Overmester ser frem til at vi alle kan møtes igjen. 

 

OM og kollegiet 

 

Vi har påmelding til alle møter ved UM,
Berit Fevang Eriksen, 99 69 74 92


Med søsterlig hilsen i V K og S
Eidi Hjertaas Korsvoll, OM