Våre 4 loger har formiddagstreff sammen
hver 2. mandag i måneden kl. 1100 - 1300.

08.01. - 12.02. - 11.03. - 08.04. - 13.05.

Våren 2024

Det går mot lysere tider og vårblomstene begynner å titte frem.
OM og kollegiet ser frem til at mange søstre finner veien til logen fremover. 


 

OM og kollegiet 

Vi har påmelding til alle møter ved UM,
Anne-Brit Arvesen, tlf. 90 99 66 22


Med søsterlig hilsen i V K og S
Berit Fevang Eriksen, OM