Våre 4 loger har formiddagstreff sammen
hver 2. mandag i måneden kl. 1100 - 1300.

13.09. - 11.10. - 08.11. - 13.12.

Det ble dessverre ingen fysiske møter i logen nå i vår. 

Vi har vært flinke til å få til møter på Teams.
Vi ønsker alle søstre en fortsatt fin vår og håper vi
alle kan ses til høsten. 


 

OM og kollegiet 

 

Vi har påmelding til alle møter ved UM,
Eidi Hjertaas Korsvoll mobil: 944 38 323


Med søsterlig hilsen i V K og S
Lisbeth Evensen, OM