Våre 4 loger har formiddagstreff sammen
hver 2. mandag i måneden kl. 1100 - 1300.

13.09. - 11.10. - 08.11. - 13.12.

Høsten 2021 

Vi har endelig startet opp og ser frem til å treffe søstrene i denne høstterminen. 

Overmester ønsker alle våre flotte søstre velkomne tilbake til logen.

 

OM og kollegiet 

 

Vi har påmelding til alle møter ved UM,
Berit Fevang Eriksen, 99 69 74 92


Med søsterlig hilsen i V K og S
Eidi Hjertaas Korsvoll, OM