Våre 4 loger har formiddagstreff sammen
hver 2. mandag i måneden kl. 1100 - 1300.
 

Høstens åpning av Logen er dessverre utsatt på ubestemt tid.
Vi gleder oss imidlertid til å se søstrene igjen så snart dette lar seg gjøre.
Det sendes ut informasjon så fort vi vet mer. 

OM og kollegiet 

 

Vi har påmelding til alle møter ved UM,
Eidi Hjertaas Korsvoll mobil: 944 38 323


Med søsterlig hilsen i V K og S
Lisbeth Evensen, OM