Formiddagstreff og regulære møter

Våre 4 loger har formiddagstreff sammen
hver 2. mandag i måneden kl. 1100 - 1300.

13.09. - 11.10. - 08.11. - 13.12.

Åpne for alle