Formiddagstreff og regulære møter

Våre 4 loger har formiddagstreff sammen
hver 2. mandag i måneden kl. 1100 - 1300.

10.01. - 14.02. - 14.03. - 09.05.

Åpne for alle

18
okt
Arbm.
Venneaften
19:00