Formiddagstreff og regulære møter

Våre 4 loger har formiddagstreff sammen
hver 2. mandag i måneden kl. 1100 - 1300.

11.01. - 08.02. - 08.03. - 12.05.

Åpne for alle