Rebekkaloge nr. 37 Verdande sin historie

Tolv Rebekkasøstre tok et langt steg mot realisering av sitt ønske om en egen loge i Sandefjord da de 5. mars 1963 møttes for å forberede stiftelse av en Rebekkaforening. De var alle medlemmer av loge nr. 16 Urd og reise så ofte de kunne til Porsgrunn.

Søstrene jobbet målbevisst med å skaffe penger og utstyr til en egen loge og allerede året etter ble målet nådd. 20. november 1965 kunne den nye logen institueres med 25 Rebekkasøstre. Møtene ble holdt i Odd Fellow sine lokaler i Stockfleths gate 22 og møtedagen var fredager.

Loge nr. 16 Urd ble utnevnt til moderloge og de var til uvurderlig hjelp og støtte i de første årene.

Logens navn ble Verdande etter skjebnenornen som sammen med Urd og Skuld sitter under livstreet Yggdrasil og spinner skjebnens tråder.

Søstrene jobbet iherdig med mange viktige oppgaver. Interessen for å bli en logesøster var stor og etter 10 år var medlemstallet steget til 76 søstre.

21. november 1975 markerte vi vårt 10-års jubileum med festloge og med mange prominente gjester til stede. Flere jubileum har blitt feiret og da vi rundet 25 år i 1990 var vi 130 søstre.

 I 2015 kunne vi stolt feire vårt 50-års jubileum.

Vi har vår fine avis, Yggdrasil, som flinke søstre har ansvaret for å sende ut til alle søstrene. Det er mye god lesning og særlig søstre som ikke får vært i logen får et innblitt i logekveldene våre. 

Sosialt arbeid utad er en viktig del av Rebekkasøstrenes liv. Sosialaften, medlemsutlodninger og frivillige gaver danner grunnlaget for å kunne yte andre økonomisk hjelp. Vi er stolte av å ha de samme tradisjonene fortsatt.

Verden er i endring, men våre ritualer danner en fast ramme om våre møter. Odd Fellow Ordenen søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Vår formålsparagraf, våre budord, vår leveregel og vårt motto er alle basert på medmenneskelige verdier. Våre embedsmenn har vært tro mot disse verdiene, og vi takker for innsiktsfull og dyktig ledelse.

 

Informasjonen er hentet fra tidligere jubileumsberetninger og siste avsnitt er hentet fra søster Ingebjørg Nesje Jonassen sin oppsummering av Rebekkaloge nr. 37 Verdande sin histore.