Logemøte 2-3 ganger i måneden - se møteprogram. Alle møter åpnes i Troskapsgraden. 
Klubbaften  kl. 1900 to onsdager i måneden-se møteprogram.

Høsten 2021

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødrene velkommen til høst termin med mange gode møter og arrangementer.

Møt så ofte du kan, et godt fremmøte er viktig for logen!

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Ole Henrik Pettersen
OM.