Logemøte 2-3 ganger i måneden - se møteprogram.

Alle møter åpnes i Troskapsgraden. 
Klubbaften kl.19:00, to onsdager i måneden - se møteprogram.

Perioden 2021-2023

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødrene velkommen til vår termin med mange gode møter og arrangementer.

Møt så ofte du kan, et godt fremmøte er viktig for logen!

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Ole Henrik Pettersen
OM.