Logemøte 2-3 ganger i måneden - se møteprogram. Alle møter åpnes i Troskapsgraden
Klubbaften  kl 1900 to onsdager i måneden-se møteprogram.

Våren 2020 

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødrene velkommen til en
ny vårtermin med mange gode møter og arrangementer.

Møt så ofte du kan, et godt fremmøte er viktig for logen!

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Arild Kvam
OM.