Odd Fellow Ordenen dreier seg om positive livsverdier, godt vennskap på tvers av yrkestilhørighet og generasjoner. Det skal være hyggelig samvær basert på gjensidig respekt i trygge omgivelser.

Våre budord er å:

  • besøke de syke
  • hjelpe de trengende
  • begrave de døde og oppdra de foreldreløse

Er du interessert i å vite mer om oss, kan du ta kontakt med oss i logen.
Vel møtt!