Odd Fellow Ordenen dreier seg om positive livsverdier, godt vennskap på tvers av yrkestilhørighet og generasjoner. Det skal være hyggelig samvær basert på gjensidig respekt i trygge omgivelser.

Til høyre i menyen kan du lese mer om det sosiale i 48.Færder