Velkommen til Logen året 2020.

Overmester og embedskollegiet ønsker alle logesøstere vel møtt

til våre møter i vår og høsttermin.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap,Kjærlighet og Sannhet.

Eirin Elverhøi

OM