Velkommen til Loge året 2020.

Overmester og embedskollegiet ønsker alle logesøstere vel møtt

til våre møter i vårterminen.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap,Kjærlighet og Sannhet.

Eirin Elverhøi

OM