Velkommen til Logen året 2021.

Overmester og embedskollegiet ønsker alle logesøstere vel møtt

til våre logemøter i høsttermin.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap,Kjærlighet og Sannhet.

Marit Emilsen

OM