Velkommmen til loge året 2022.

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstere 

et godt loge år.

"Møt så ofte du kan" Vi trenger dere alle. 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap,Kjærlighet og Sannhet.

Marit Emilsen

OM