Vårt emblem viser 3 kvinner stående i en rekke.

Disse 3 kvinner symboliserer de tre kjedeledd som står for

VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET.

De står hånd i hånd, altså lenket sammen i en enhet - et kjede, et symbol på samhold og styrke

og dette skal vårt enblem stadig minnes oss om.