Vår loge nr 114 Nora blei instituert 9. februar i 2002 i Odd Fellow huset i Skien.

Navnet Nora velgte vi etter Ibsen's Nora som er sterk og uredd kvinne,

og skal inspirere oss til å møte våre medmennesker med respekt og toleranse.

Vi startet med 33 søstre og teller i dag 51, og ønsker flere søstre hjertlig velkomne. 

 

Som alle Odd Fellow loger arbeider vi etter mottet:
Vær mot andre som du vil andre skal være mot deg og dine.

 

Vi avholder møter ca 2 ganger pr mnd fra septemer og ut mai, og disse kvelden er som regel todelt.

Den første delen, det sermonielle logemøtet, blir avviklet etter bestemte retningslinjer og ritualer i logesalen og er kun åpent for medlemmer.

Den andre delen foregår som regel i tilknytning til selskapslokalet der man gjerne deltar i felles måltid og samvær. Her lærer man hverandre bedre å kjenne i en hyggelig atmosfære.
Vi arrangerer av og til foredrag eller annen undeholdning.
Sang og musikk er et viktig innslag både i logemøtet og ettermøtet.