Skien Rebekkaforening ble stiftet av 18 ivrige søstre en strålende søndag i september 2000, med mange gjester tilstede, og gode ønsker for den kommende datterloge i Landstadsgate 41, Skien.
Dagen før selve stiftelsen av foreningen hadde vi holdt garasjesalg hos Eks OM Elsa Runde, som frembrakte et godt salg og mange muntre replikker.
 
Så gikk vi i gang med stort mot og entusiasme i arbeidet for en ny loge.
Styret i foreningen besto av:
Formann Elsa Runde, nestformann Kate Pedersen, sekretær Jorunn Pedersen Jordbakke, kasserer Kari Spange, styremedlem Tove Tellefsen, og arkivar Vera Hammer Andersen.
 
En gang i måneden ble det avholdt møte i logesalen med påfølgende søstermåltid.
Vi hadde mye besøk av våre moderloger nr. 15 Via Nova og nr. 24 Baugeid Dagsdatter. Lodder ble tatt i stor stil, og våre lommebøker ble gitt av med gavmild hånd. Det skal mye utstyr til en ny loge, og symøtene ble velvilligst holdt på Transportsentralen hver torsdag hvor Kari Spange hadde sin arbeidsplass.
Det var nok ikke mange gardiner igjen i noen av våre hus og leiligheter på denne tiden. Velour og brokade ble benyttet til drakter og hodeplagg. Mange søstre bidro med så mangt, og ingen nevnt-ingen glemt. Allikevel blir noen navn nevnt:
Eks OM Margit Pedersen fra loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter stilte opp på torsdagene og sydde hodeplagg, og str. Karin Ringdahl sydde alle våre regalier og antependier.

Vi hadde tidlig navnet på vår loge klart: Ibsens Nora. Vår organist str. Ruth Roligheten laget utkastet til vårt vakre emblem, som viser en rank og vakker kvinne som kommer mot oss med en åpen hånd. Hun er sterk og uredd, og skal inspirere oss til å møte våre medmennesker med respekt og toleranse.

Nye søstre ble innviet i våre moderloger. Mens arbeidet pågikk mot en ny loge skjedde det vi minst av alt hadde ventet, vi mistet foreningens nestformann Eks OM Kate Pedersen.  Det var et stort slag for oss alle, men arbeidet med vår loge måtte gå videre i den ånd som Kate hadde ønsket det - en søsterånd som går igjen i alle hennes sanger. Hun hadde nemlig skrevet mange av Noras sanger på forhånd!

Etter 1,5 års arbeide kom den store dagen. Loge nr.114 Nora ble instituert i Landstadgate 41, Skien, lørdag 9. februar 2002.
Den høytidlige sermoni ble ledet av Stor Sire Harald Thoen og hans fungerende Storembedsmenn.
Den nye logens chartermedlemmer;
Elsa Runde, Jorunn Pedersen Jordbakke, Kari Spange, Tove Tellefsen og Vera Hammer Andersen fikk overrakt vårt fribrev.
Vi var blitt 33 søstre. 
 
Loge nr. 114 Nora sitt  første kollegium:
Storrepresentant Inger Øyan Berg fra vår moderloge, nr. 15 Via Nova
Fung. Eks OM Elsa Runde
OM Vera Hammer Andersen
UM Jorunn Pedersen Jordbakke
Sekretær Marit Stensholt
Skattmester Kari Spange
Kasserer Marit Aslaugberg 
CM Tove Tellefsen 
 

Tove Tellefsen var levende opptatt av arbeidet i Rebekkaforeningen, særlig hva utstyr angikk. Hun var en samlende person, og det var et nytt slag for oss da hun fikk en uventet diagnose og måtte trekke seg etter valget som vår andre Undermester. Da hun senere døde etterlot hun seg et stort tomrom i vår loge. 

Loge nr. 114 Nora består i dag av 54 søstre, og selv om noen har meldt seg ut, som man må regne med i en ny loge hvor det er stor og hurtig ekspansjon, så er vår loge Nora fortsatt en rak og sterk kvinne som ønsker å møte sine medmennesker med respekt og toleranse.

Vi ser frem til mange fine år i Ordenes tjeneste. 

For loge nr. 114 Nora
Storrepresentant Vera Hammer Andersen