Høst 2021

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre velkommen til et flott logeår.


Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Grethe Myklebust
OM