Vår 2023

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre velkommen til et flott logeår.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Grethe Myklebust
OM