Kjære søstre!

Overmester og Embedskollegiet ønsker dere alle velkommen til vårterminen 2022.

  Vi har mye godt arbeide foran oss i logen å se frem til.

Arbeidsplanen for våren 2022 er klar med både nye innvielser, venneaften, gradsopprykk og mye annet kjekt.
Venneaftenen er den kvelden vi kan invitere venner eller bekjente til en hyggelig aften i logen der vi får formidlet vårt formål og virke, med mål om å rekruttere flere søstre.
Jeg ser frem til å se dere alle i det nye året som gir mange nye muligheter. 

 

Møt så ofte du kan.

Gode møter gir minnerike øyeblikk,

styrke og glede, for alle som er tilstede.

Med søsterlig hilsen

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Solveig Sundt

Overmester