Rebekkaloge nr. 22 Noomi


 Kjære søstre!

OM og Embedskollegiet må beklageligvis avlyse kommende møter på grunn av Korona-situasjonen.

Vi ser frem til å møte dere igjen når situasjonen bedrer seg.

 

Møt så ofte du kan

Gode møter gir styrke og glede,

slik blir det, om DU er tilstede.

 

Med søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Margareth Ellingsen
OM

28.11.1959
22