Rebekkaloge nr. 22 Noomi


 Kjære søstre!

OM og Embedskollegiet må beklageligvis avlyse alle vårens møter på grunn av Korona-situasjonen.

Vi ser frem til å møte dere igjen på høstens møter i 2020.

 

Møt så ofte du kan

Gode møter gir styrke og glede,

slik blir det, om DU er tilstede.

 

Med søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Margareth Ellingsen
OM

28.11.1959
22