Kjære Matriarker!

Vi har fått nytt Embedskollegie for perioden 2021 - 2023.

Hovedmatriarken og hennes Embedskollegie ønsker alle matriarker 

hjertelig velkommen til høstens møter i 2021.

Vi gleder oss til å treffe dere igjen.

Møt så ofte du kan

Gode leirslagninger gir gylne øyeblikk,

styrke og glede

for alle matriarker som er tilstede.

 

Med matriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Liv Lausund HM