Kjære Matriarker!

HM og Embedskollegiet ønsker dere alle

hjertelig velkommen til høstens møter i 2021.

Vi gleder oss til å treffe dere igjen.

 

Møt så ofte du kan

Gode leirslagninger gir gylne øyeblikk,

styrke og glede

for alle matriarker som er tilstede.

 

Med matriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Turid Uppstad, HM