Velkommen til nytt logeår

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstre hjertlig velkommen til våre møter. 

Møt så ofte du kan. Det styrker samholdet mellom søstrene.

 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Sigrun Risholt Nielsen
Overmester