Vår 2024

Overmester og embedskollegium i

Loge 88 Håkon Den Gode

ønskjer alle logebrør velkommen

til møta i vår

Hugs vårt motto !

Møt så ofte du kan.

Med broderleg helsing i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Tor Bjelland Johannesen    OM