Høst 2019 - Vinter/Vår 2020

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et godt logeår.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

Johan Brynjulfsen

OM