Høst 2021 - Vinter/Vår 2022

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et godt logeår, under de rådende omstendigheter.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

Gunnar Kvamme

OM