Høst 2020 - Vinter/Vår 2021

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et godt logeår, under de rådende omstendigheter.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

Johan Brynjulfsen

OM