Høst 2023 - Vinter/Vår 2024

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre en god høst og et godt kommende logeår.

Du finner våre kommende møter under Kalender.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Tore Pedersen

OM