På grunn av den pågående Corona-pandemien har vår OM besluttet at våre møter inntil videre er utsatt/avlyst. Vi beklager dette. Så snart forholdene blir gunstigere vil vi starte vår virksomhet opp igjen ihht. understående opprinnelige møteprogram, hensyntatt situasjonen til enhver tid. Nærmere retningslinjer vil bli publisert her.