Jeg ønsker brødrene i Loge 65 Borea velkommen til våre digitale arbeidsmøter.  Vi håper jo at vi så snart som mulig kan komme tilbake til et normalt logeliv, men inntil videre fortsetter vi med å ha møtene på Teams.

Vi følger den oppsatte møteplanen, og den oppdateres fortløpende etter hvert som vi planlegger møtene.  Foran hvert møte vil vi legge ut hovedinnholdet i møtet her, på vår Facebook-side og i e-post til brødrene. 

Se møteplanen nedenfor, der ligger det link til nettmøtene etter hvert som de nærmer seg i kalenderen.

Jeg gjør oppmerksom på at det vil kunne skje endringer med kort forhåndsvarsel, gitt den situasjonen vi alle befinner oss i.

Broderlig hilsen, i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Sætran
Overmester