Som tiltak mot smitte av Coronavirus blir det ingen møtevirksomhet resten av vårterminen. 

Vi har i dag 25.mars fått denne meldingen fra Storlogen:

Korona virus, effekt og konsekvens.

Stor Sire har besluttet, i samråd med Storlogens embedskolegium, at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15.august 2020. Vi ber alle etterkomme myndighetenes råd og veiledning. Vi står i en alvorlig situasjon og mange kan føle seg alene og er bekymret. Det er derfor viktig at vi opprettholder god kontakt med våre søstre og brødre, med spesielt fokus på våre eldre, syke og enslige. Ta en telefon, kanskje kan vi bidra med noe, for noen er det å ha kontakt med noen andre verdifullt.

Ta vare på hverandre – bruk telefonen – og følg myndighetenes råd.

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

   

Broderlig hilsen, i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Sætran
Overmester