En fin venneaften ga oss to nye søkere

Det betyr at vi har tre søkere som vi planlegger å innvie på vårt møte 17.april.  Vi har også potensielle søkere på blokka så rekrutteringsarbeidet gir resultater.  Likevel skal vi ikke ta opp for mange samtidig, - like viktig som opptak er oppfølging, vi skal ta vare på alle nye brødre i Borea!
Vær aktiv, - tenk på om det er noen i din omkrets som kan få glede av å bli med i vår loge!
Møteplanen  finner du her på siden.  Som vanlig vil den bli fortløpende oppdatert ved endringer.  

På vår lukkede Facebookgruppe kan du se aktuelle hendelser og nærmere detaljer om møter som kommer og som har vært.  Der ligger også informasjon om brødre som feirer runde år.  Hvis du ikke er medlem der så kan du be bror Herold om å få bli med. 

Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Rolf Haug
Overmester