Velkommen til høstsesongen 2021 !

Jeg håper vi kan få en høstsesong med  mange gode logemøter og at vi etterhvert kan komme tilbake til normal møteaktivitet.

Selv om vi fremdeles må leve med smittevernregler og begrenset kontakt er det godt å oppleve at vi igjen kan møtes i logelokalene.

Jeg ser frem til godt og nyttig samarbeid til beste for brødrene og for Loge Borea, og ønsker at riktig mange brødre møter opp fremover høsten.

Møteplanen for høsten 2021 og våren 2022 finner du her på siden, den blir oppdatert ved endringer.  Vel møtt !

Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Jan Ivar Johansen
Overmester