Loge 65 Borea er en av fire herreloger i Tromsø

Publisert

Loge 65 Borea i Tromsø ble instituert 11.juni 1960 .

Odd Fellow loge nr 19 Thule er fadderloge, og navnet Borea ble valgt som en oppfølging av Thule. Borea var hos grekerne navnet på nordavinden. Den ble dyrket som en gud av grekerne og senere av romerne.  Sammen med de andre vindene er Borea framstilt i relieff i Vindenes Tårn i Athen. Vi kjenner også igjen navnet i det latinske navnet på nordlyset: Aurora Borealis.

Loge 65 Borea har sine møter i Odd Fellow huset, Storgt. 118, i Tromsø hver første og tredje onsdag i måneden.

Loge 65 Borea har en Facebookgruppe der bare brødre av vår loge har tilgang.  Du finner den her.