Kjære Kesiasøstre!

OM og embedskollegiet ønsker alle søstre i Rebekkaloge 115 Kesia velkommen til vår Rebekkaloge.

Nedenfor finner dere aktuell lenke til informasjon fra Storlogen.

Informasjon fra Storlogen - oktober 2022

Storlogens embedskollegium 2022-2026

 

                  Og kjære søstre,  "Møt så ofte dere kan". Vi trenger dere alle.

Med søsterlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Sigrun Fossås Skjerlie

OM