Kjære Kesiasøstre!

OM og embedskollegiet ønsker alle søstre i Rebekkaloge 115 Kesia velkommen til vår Rebekkaloge.

Nedenfor finner dere aktuell lenke til informasjon fra Storlogen.

Odd Fellow Ordenens landssak 2023-2026

Nytt fra Storlogen - desember 2023

                  Og kjære søstre,  "Møt så ofte dere kan". Vi trenger dere alle. 

 

Med søsterlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Monica Brox Pettersen

OM