Kjære Kesiasøstre!

Godt nytt år. Vi får håpe at 2021 gjør det mulig å starte opp med vår logevirksomhet.

I mellomtiden, ta godt vare på dere selv og familien i disse tider!

Nedenfor finner dere aktuelle lenker til informasjon fra Storlogen.

                         Nytt fra Storlogen - april 2021 

Og kjære søstre, når vi så starter opp igjen "Møt så ofte dere kan". Vi trenger dere alle.

Med søsterlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ane Viveke Eilertsen

OM