Hovedpatriarken og Embedsmannskollegiumet

ønsker samtlige Patriarker et riktig godt Leirår.

Vel møtt til neste Leirslagning.