Segl

Velkommen

Leiren skal være en felles møtearena for logene i Distriktet hvor ivrige, erfarne og målbevisste medlemmer kommer sammen, og dermed skaper grunnlag for vennskap og personlig utvikling hvor nye og gode tanker og erfaringer deles, til Ordenens og medlemmenes beste. Dette oppnår vi gjennom gode forberedelser og godt innhold møtene, men ikke minst ved et godt fremmøte og engasjement.

Odd Fellow leir nr. 11 Nord omfatter alle logene i Distrikt 11. I tillegg til hovedleiren har Distriktet en Deputasjonsleir som omfatter logene på Bardufoss og Finnsnes.

Vel møtt både i Odd Fellow leir nr.11 Nord og Leir 96 Midt-Troms Deputasjonsleir.

      

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Johan Brynjulfsen

Hovedpatriark