Hvordan logge inn:

 I høyre hjørne på toppen av siden, finner dere et innrammet vindu hvor det står Logg inn for medlemmer

 

1. Under Storlogens ID-nr er det en boks hvor dere skriver det nummeret dere har fått fra storlogen (eks 0287,52983). Ta kontakt med OM, eller noen andre i embedskollegiet for å få Storlogens nummer.

2. I boksen under Passord  skriver dere fødselsnummeret deres (eks: 15081945).

3. Klikk deretter på Logg inn.

Da skal alt være klart for å lese dokumenter som er lagt ut. Lykke til.

 

Husk å Logge ut når siden forlates.

_____________________________________________________________________________________________