Logeåret 2021-2022


Overmester og embedskollegiet ønsker
alle søstre ett givende og aktivit logeår.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ingrid Karin Hegvold
OM

Møtedag:  2. hver tirsdag kl. 19.00, i like uker. 
Møtested: Hørløcksv.66, Jakobsli. Sal: Cicignon
NB! På grunn av Covid-19 kan det bli møteendringer og erstattet med nettmøter i Teams