SOSIALT ARBEID                                                                                                                                                                                               Hyggekveld Munkvoll helse- og velferdssenter – samarbeid med OF ☐ nr. 155                              Munkholmen. Datoer: 15.02.2022 og 07.06.2022                                                                      Kirkevert i Vår Frue kirke - datoer ikke bestemt.