SOSIALT ARBEID                                                                                                                                                                                               
 

Hyggekveld Munkvoll helse- og velferdssenter – samarbeid med OF ☐ nr. 155                              Munkholmen.

Høst 2022: Datoer: 07.06.2022 , 13.09.2022 og 06.12.2022     

Vår 2023: Datoer: 14.02.2023 og 06.06.2023