Loge nr. 20 Märtha er en av flere Rebekkaloger i Trondheim. Alle Loger er tilsluttet Odd Fellow Ordenen som er en internasjonal sammenslutning av mennesker som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemskap.

Rebekkaloge nr 20 Märtha ble stiftet 07.06.1959.

Vår Loge har fått sitt navn etter kronprinsesse Märtha. Kronprinsesse Märthas liv var preget av trofasthet og arbeide for høye humanitære idealer. I vår loges  navn ligger derfor gjemt en appell som skal minne oss om våre  plikter som søstre og medmennesker.

Vårt emblem bæres av de tre gyldne ringer og de tre ordene som disse ringer står for: VENNSKAP, KJÆRLIGHET og SANNHET. Disse ordene er det som bærer vår Loge.

Ønsker du å delta i et nært, trygt og positivt fellesskap med andre kvinner, er du hjertelig velkommen til Loge Märtha. Her møter du søstre, som vi omtaler oss som, som er i alle aldrer og har ulik yrkes og erfarings grunnlag.

Medmenneskelighet, respekt, toleranse og fellesskap er sentrale begreper. Personlig vekst og utvikling er også et mål.

Vi ønsker å være en stemme i samfunnet og vi gir økonomisk støtte til flere sosiale formål både lokalt og nasjonalt. Vi har støttet Odd Fellows 3 redningsskøyter og 2 barnelandsbyer i El Salvador og Malawi. Lokalt har vi bidratt til Adresseavisens juleinnsamlinger, barneklinikken ved St. Olavs Hospital , sykehusklovnene, Kirkens Bymisjon, Livsglede for eldre, Trondheim Demensforening mm.

Loge Märtha arrangerer sosial aften en gang i året. Da inviteres venner og bekjente til å kjøpe av hjemmelaget bakverk, matvarer og håndarbeid. Det selges også lodd med flotte gevinster gitt av søstrene.  Overskuddet på en slik aften går til lokalt sosialt arbeide.

Loge Märtha sammen med brødre fra Loge nr 155 Munkholmen arrangerer hyggekveld for beboerne på Munkvoll helse- og velferdssenter. Det er underholdning og servering av kaffe og kaker.

Venneaften har vi to ganger i året for å rekruttere nye medlemmer. Det gis informasjon om Odd Fellow Ordenen, Rebekkalogene og Loge Märtha. Det er ingen forpliktelse til å søke medlemskap om du ønsker å delta på venneaften hos oss.

Loge Märtha har møter annen hver tirsdag . Da møtes vi til møte i Logesalen og etterpå er vi samlet til hyggelig søstermåltid med program.

Medlemskontingenten  er kr. 250,- pr mnd.

Ta gjerne kontakt med en av oss eller på e-post : r20om@oddfellow.no.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen og vil,gjerne dele våre gode verdier og vårt søsterfellesskap med deg.