Kjære brødre!

Verdens helseorganisasjon erklærte i går Corona som en pandemi.  Folkehelseinstituttet (FHI) iverksetter strengere tiltak for å forsøke å hindre smitte.

Utviklingen har vært eksponentiell i løpet av dagen i går.

Stor Sire har, i samråd med embedskollegiet i Storlogen fattet følgende beslutning:

Jeg ber alle enheter i vår Ordenen om å innstille all møtevirksomhet fra dags dato og inntil videre.  Det gjelder ordinære loge- og leirmøter, distriktsrådsmøter, fellesmøter eller andre aktiviteter i Ordenens regi.

I lys av utviklingen rundt Corona-virus, smitterisiko og spredning av viruset hos befolkningen, må vi i Odd Fellow Ordenen først og fremst ta vare på våre medlemmers helse.  Mange medlemmer kan ha underliggende sykdommer som medfører stor helsemessig risiko ved smitte. 

I tillegg har vi alle et samfunnsansvar til å gjøre alt for å begrense smittespredning. Samfunnet har nå et tidsvindu på kanskje fem til syv dager. Brukes det effektivt, kan spredningen begrenses.

Vi ber embedskollegiene i hver enhet være i beredskap og følge med på informasjonen som gis fra Storlogen. De må også sørge for god kommunikasjon med sine medlemmer.

Vi må sikre god kontakt med våre syke og eldre ordenssøsken, og vi anbefaler jevnlig telefonkontakt i stedet for besøk så lenge vi er i smittefare.

Vi håper at vi med dette kan bidra til å begrense smittespredning i tråd med FHI sin intensjon.

 

Med broderlig hilsen i

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Dahl, Overmester

 

Logens møtedager er onsdager kl. 19:00

i uker med ulike ukenummer.
Alle møter starter i 0. grad.