Kjære brødre!

Et nytt logeår ligger foran oss og det er opp til oss brødre å gjøre det så trivelig og fornuftig som mulig ved å fokusere på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Velkommen til første møte 31. august 2022. 

 

Med broderlig hilsen i

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Dahl, Overmester

 

Logens møtedager er onsdager kl. 19:00

i uker med ulike ukenummer.
Alle møter starter i 0. grad.