Kjære brødre!

 

Vi ønsker alle brødrene varmt velkommen til en nytt og godt logeår og vi håper at alle brødrene holder seg friske. 

 

Med broderlig hilsen i

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Dahl, Overmester

 

Logens møtedager er onsdager kl. 19:00

i uker med ulike ukenummer.
Alle møter starter i 0. grad.